Zolo Kéry

O autorovi: Maliar, grafik. Narodil sa v r. 1938 vo Veľkých Vozokanoch. V súčastnosti žije a tvorí v Žiline. Je členom združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska a Slovenskej výtvarnej únie.

Štúdium: 1959-61 Základná výtvarná škola v Martine – prof. J. Vonqrei. 1962-66 diaľkové výtvarné školenie osvetového ústavu Bratislava – akad. mal. Fero Kráľ.

Oblasť tvorby: Človek, príroda a krajina v realistickej,expresívnej a imaginárnej podobe. Citácie v maľbe a kombinovanej technike.

„Základným nositeľom vizuálneho vnemu jeho komorne ladených obrazov je línia, ktorá lapidárnou formou naznačuje ľudské postavy, konkrétnosti prírodných artefaktov a javov. V poslednom období napätie vo svojich obrazoch hľadá v kombinácií malieb s kolážou.“ Pavol Muška, akd. mal.

Obrazy

„Zimný deň“    28x38cm   360€

„Z Kopaníc I“    30x40cm   320€

„Znaky Dediny“   30x40cm   360€

„Kytica“   45x33cm   390€

„Žonglovanie“   40x30cm   320€

„Vesna“  58x43cm  390€

„Z Majera“   40x60cm   455€

„Humná“   55x75cm   550€

„Kvetka“   30x40cm   280€

„Zvádzanie“   30x40cm   280€

„Renátka“   30x40cm   280€

„Hviezdny Koncert“   60x40cm   640€

„Úroda“   60x40cm   420€

„Podvečer“   60x40cm   420€

„Za Vodou“   45x58cm   480€

„Stará Dedina“   50x60cm   540€

„Tajomné Mesto“   40x55cm   460€

„Vítanie Rána“   60x40cm   480€

„Poludnie“   54x45cm   480€

„Pozdrav M.B.“   58x43cm   420€

„Kraj Viníc“   60x40cm   420€

„Ovocie“   30x40cm   340€

„Zátišie“   43x60cm   380€

„Na Laze“   20x20cm   180€

„Svitanie“   30x30cm   340€

„Bonsaj“   19x22cm   180€

„Znaky Dediny II“   30x40cm   400€

„Z Osady“   20x25cm   180€

“ Z kopaníc II“   30x40cm   320€

„Rodný Kraj“   50x110cm   750€

„Prebúdzanie“   50x110cm   750€

„Z Liptova“   48x96cm   540€

„Na zákrute“   60x93cm   650€

„Pod Horou“   50x90cm   520€

„Mágia Noci“   60x90cm   650€

„Panské Sídlo“   60x80cm   550€

„Inšpiráciu k mojej tvorbe nachádzam na slovenskom vidieku – v starej dedine vrastenej do hornatej krajiny, oživenej ľuďmi, zvieratami a pracovným náradím. V živote dedinského človeka hľadám harmóniu a melódiu všedného i sviatočného dňa.“ Zolo Kéry.

Rezervácia